Lyrics

Jamie Foxx – Speak French Lyrics

JAMIE FOXXSpeak French Lyrics Oohh baby I like kissin you Oohh baby I like kissin (Chorus) 2x I dont speak french but I’ll tongue you down (down) Tongue you down (down) Tongue you down I dont speak french but I’ll tongue you down (down) Tongue you down Tongue, tongue you down (Jamie Foxx) Parlez vous […]